×

دریاچه‌های قطب شمال در حال ناپدید شدن هستند گرمایش زمین موجب تبخیر دریاچه‌های توندرا و نشت آب آن‌ها به لایه‌ی منجمد خاک می‌شود. مشکلات ناشی از گرم شدن سریع قطب شمال موضوع تازه‌ای نیست. تغییرات اقلیمی به‌تدریج برخی از ویژگی‌های نمادین خود مانند ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و کاهش یخ‌های اقیانوس‌ها را به نمایش می‌گذارند. اما برخی […]