×

بروز علایم حیاتی در سردخانه پس از اعلام فوت: علت چیست زنی که طی یک حادثه‌ی جاد‌ه‌ای در آفریقایی جنوبی جانباخته قلمداد شده بود، در سردخانه نفس می‌کشید. طی یک حادثه در جاده‌ای در منطقه‌ی گاتنگ آفریقای جنوبی، سه مسافر از اتومبیلی بیرون افتادند؛ این قربانی‌ها که بر سطح جاده به حالت درازکش قرار گرفته بودند، در […]