×

چرا قهوه برای قلب مفید است پژوهشگران می‌گویند علت سودمند بودن قهوه برای قلب را کشف کرده‌اند قهوه که مدتی در لیست نوشیدنی‌های مضر قرار گرفته بود، در سال‌های اخیر به لیست نوشیدنی‌های متوسط انتقال یافت؛ زیرا به نظر می‌رسید که دارای مزیت‌های سلامتی در ارتباط با مغز، سوخت وساز، قلب و نیز خواص ضد […]